راهنمای استفاده ازفایل ریست

راهنمای استفاده ازفایل ریست پرینتر


wwwsamtek.ir -- www.samtec.ir
عمل ریست کردن همواره با ریسک آسیب دیدن دستگاه همراه است پس با انجام با دقت مراحل ریست و توجه به نکات زیر
این ریسک را به حداقل برسانید .
تمام وسایلی را که با پورت usb یا lpt به کامپیوتر متصل هستند را جدا نموده و در صورت امکان از موس
وکیبورد ps2 استفاده کنید تا احتمال تداخل سخت افزاری به حداقل برسد .
در هنگام ریست کردن.نرم افزار دیگری در حال اجرا نباشد.وتمام پنجره های دیگر را ببندید .
♦ توصیه می شود در صورت امکان. دستگاه کامپیوتر وپرینتر را به یک ups متصل کنید تا در زمان ریست از قطعی
احتمالی برق جلوگیری شودویا درصورت امکان ازنوت بوک استفاده کنید
از فایل هاای که از صحت آنها اطمینان ندارید جدا پرهیز کنید زیرا میتواند آسیب های جدی را به برد اصلی پرینتر شما واردکند
در بین مراحل ریست از ماجراجوای وتست گزینه های جدید دوری کنید زیرا میتواند آسیب های جدی را به برد اصلی پرینترشما وارد کند
فایل ارسالی فقط برای دستگاهی که مشخصات ان راثبت کرده اید قابل استفاده است ازاستفاده این فایل دردستگاههای مشابه خودداری کنید
مرحله پایانی
دراین مرحله تنها کار باقی مانده کشیدن و رها کردن (drag&drop) فایل ریست بر روی آیکون
برنامه usbprn2 میباشد.پس از این کار برای چند لحظه پنجره (ms-dos) باز خواهد شد.اجازه دهید تا مراحل ریست
پرینتر قدم به قدم پیش رود ودر این حالت به هیچ عنوان پرینتر یا کامپیوتر را خاموش ننموده وکابل usb آن را جدا
ننمایید.پس از راه اندازی مجدد پرینتر چراغ دستگاه سبزمیشود وکارتمام است
دردستگاههای قدیمی مانند scx-4300-3200-ml-2525 پس از راه اندازی مجدد پرینتر .کارتریج آن را خارج کرده و
روی چیپ آن را با چسب برق یا چسب شیشه ای ساده بپوشانید .
دردستگاههای جدید مانند scx-3400-3405-ml2160 وکلیه دستگاهایی که ریست انها با سریال کروم صورت میگیرد
نیازبه جداکردن ویا چسب زدن روی چیپ کارتریج نیست ودرصورت تعویض کارتریج چیپ فعلی دستگاه را جایگزین چیپ
کارتریج جدید کنید درغیر این صورت دستگاه از کارمی افتد
باتشکر www.samtek.ir فروشگاه هزاره سوم www.samtec.ir


هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.