شرایط خرید

تمامی نرم افزارها تست شده و بدون هیچ مشکلی قادر به فیکس  پرینتري كه مشخصات ان توسط شما ارسال شده می باشند ، و در صورت کار نکردن نرم افزار مشکل از پرینتر و یا به دلیل استفاده نادرست از نرم افزار است. و چون ریست توسط خود شخص انجام می شود ، هیچگونه ادعائی مبنی بر کارنکردن نرم افزار قابل قبول نخواهد بود و مبلغی تحت هیچ شرایطی و عنوانی پرداخت نمی شود . لذا توجه داشته باشید که خرید شما به منزله قبول این شرایط است. در ارسال مدل ، ورژن و شماره سریال پرینتر کاملا دقت کنید چراکه اجرای اشتباه نرم افزار منجر به خرابی پرینتر خواهد شد . و هیچگونه ادعایی قابل قبول نخواهد بود . 

پشتیبانی

آمارگیر وبلاگ